Korshamn kan få støtte til havneutvikling

Agder fylkeskommune har penger å dele ut til fiskerihavner. I Lyngdal kan Korshamn få penger.