Kraftig vekst i sykefraværet i Lyngdal kommune

Så langt i år opplever kommunen voldsom vekts i sykefraværet. Til nå har sykefraværet blant ansatte i de 850 årsverkene i Lyngdal vært på 9,3 prosent.