BRANNFARE: Det er svært tørt i terrenget nå, og brannfaren er stor.

Brannvesenet Sør melder at det brenner på en 100 meter bred front.