Krever full oversikt over gebyrer etter kommunesammenslåing

Unni Nilsen Husøy (Frp) etterlyser en full oversikt over kommunale gebyrer klar til neste formannskapsmøte etter forbrukerrådets rapport viste en kostnadsøkning på 132,5 prosent i byggesaksgebyr.