Mens de bar ut tyvegodset, sto naboen i vinduet med kamera

39-åring skal på bare noen måneder ha begått elleve straffbare forhold.