Gå til sidens hovedinnhold

Kriseledelsen: – Unngå at 17. mai blir en smittefest!

Kriseledelsen i Lyngdal kommune strammer ikke inn på smittevernreglene, men ber lyngdølene mobilisere for å unngå nye smitteutbrudd.

GJENTAR: Kommunens kriseledelse gjentar sine anmodninger til innbyggerne om å avstå fra å delta på eller organisere innendørs arrangementer til over 17. mai.

Kriseledelsen er klar over at nasjonale retningslinjer på visse vilkår åpner for at det kan gjennomføres innendørs arrangementer, og at det derfor ikke er mulig å ilegge noe forbud mot dette, så lenge det ikke er vedtatt noen lokal forskrift.

Men det er på sin plass å minne om at kommunen er under sterkt press, heter det i en pressemelding som kommunen har sendt ut etter fredagens møte i kriseledelsen.

Unngå smitte-fest

Skal vi unngå at feiringen av grunnlovsdagen også blir en smitte-fest, som i neste omgang kan få helsetjeneste, skoler og næringsliv i regionen til å knele, er det absolutt nødvendig at alle tar sin del av ansvaret slik at vi kommer gjennom den forstående langhelgen og grunnlovsmarkeringen på en så trygg måte som mulig.

• Kriseledelsen anmoder derfor om at alle innendørs arrangementer som er planlagt i perioden 7. til 18. mai avlyses eller utsettes.

• Også når det gjelder utendørs arrangementer ber kriseledelsen innbyggerne om å utvise aktsomhet.

• Og på 17. mai, som ellers, gjelder de overordnede rådene om å holde seg hjemme når man er syk, holde avstand og holde hendene rene.

17. mai-komiteene kontaktes

På bakgrunn av vurderinger og innspill fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, har ikke regjeringen kommet med egne regler for gjennomføring av nasjonaldagen. All planlegging og gjennomføring av 17. mai-feiringen skjer lokalt, og det er den enkelte kommune, i samråd med 17. mai-komiteer og kommuneoverlegen, som må ta stilling til hvordan feiringen skal skje, basert på gjeldende råd og regler.

I Konsmo og Grindheim er det eksempelvis planlagt drive in-gudstjenester på 17. mai. Dette er alternative løsninger som fint lar seg gjennomføre. Det er jo da kritisk at de som oppholder seg i bilene også tilhører samme husstand.

Kriseledelsen åpner også for at korps og barnekor skal få anledning til å spille og synge for beboerne inne på Lyngdal helsehus. Dette på bakgrunn av at alle beboerne der nå er fullvaksinerte, og at det ellers er strenge rutiner knyttet til smittevern for besøkende. I tillegg har kriseledelsen stor forståelse for beboernes behov for denne typen oppmuntrende besøk i en krevende tid, og da ikke minst på nasjonaldagen.

Korps og kor slipper kun inn på fellesområdet i 1. etasje. Det vil ikke være publikum i samme etasje, men mulighet til å høre musikken fra etasjene oppover. I tillegg skal innslagene strømmes til alle beboernes TV-skjermer.

• Kriseledelsen i Lyngdal vil i nærmeste framtid kontakte de ulike 17. maikomiteene i kommunen for å få en oversikt over hva som er planlagt, og hva som lar seg gjennomføre denne dagen.

Samkjørte anbefalinger

I nabokommunen Lindesnes er det foreslått en inngripende lokal forskrift, som blant annet legger sterke begrensninger på besøk i private hjem og deltagelse i arrangementer. Kriseledelsen i Lyngdal ønsker ikke å legge seg på en slik linje nå, men har tillit til at innbyggerne er seg sitt ansvar bevisst og følger de anmodninger som blir gitt.

Det er ingens skyld at viruset sprer seg. Det er viruset som smitter, ikke folk. Men så lenge vi kjemper mot en usynlig fiende, må vi alle gjøre vårt ytterste for at denne fienden skal få dårligst mulig vekstvilkår.

Kriseledelsen i Lyngdal er imidlertid opptatt av å få til samkjørte anbefalinger med Farsund kommune, og har spilt inn for kriseledelsen der å gå inn for sterke anmodninger til innbyggerne i stedet for å vedta forskrifter. Kriseledelsen i Farsund skal ta stilling til dette på sitt møte fredag ettermiddag.

Nasjonale råd og regler

Uavhengig av hva kriseledelsen anmoder om, er det egne nasjonale regler for arrangement som må følges – både på 17. mai og ellers. Dette er de nasjonale retningslinjene:

• Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Regler som gjelder hvis arrangementet likevel må avholdes:

• Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale.

• Maks 20 personer utendørs.

• Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på innendørs idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.

• Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

• Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på tre kohorter à 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Her følger utdrag av nasjonale råd og regler om smittevern som gjelder per i dag (understreking i anbefalingene er gjort av kriseledelsen):

• Hold minst én meter avstand til andre.

• Hold hendene rene.

• Hold deg hjemme hvis du er syk.

• Begrens sosial kontakt og møt heller andre utendørs enn innendørs.

• Ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Hvis alle gjestene tilhører samme husstand, kan dere være flere, men man må kunne holde avstand.

• Barn i barnehage og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn og unge kan ha besøk av én til to faste venner.

• Utsett eller avlys arrangement som samler personer fra ulike kommuner.

• Det er tillatt med skjenking ved servering av mat, men skjenkingen stoppe klokka 22.

Smittestatus

Per fredag 7. mai 2021 er det i Lyngdal kommune totalt 23 aktivt smittede og isolerte personer.

Antall nærkontakter i karantene er 113.