Bokbader lesehester

Denne gang er det lyngdøler som skal svare, ikke tilreisende forfattere.