Til Lyngdal med sang- og salmeskatt

Søndag 19. januar synger han på Kirkesenteret.