Skal samle inn sagn fra kommunen

Lyngdal Historielag har bestemt seg for å samle sagn fra kommunen.