Arne Benoni på nordnorsk

Det er en ny Arne Benoni som kan oppleves i Kulturhuset neste torsdag. for første gang synger han på nordnorsk!