Null kroner fra Kulturminnefondet til Lyngdal og Audnedal i fjor

Kulturminnefondet delte i fjor ut godt over fire millioner kroner til Vest-Agder. Ikke en krone havnet i Lyngdal eller Audnedal.