Kvås får ny gang- og sykkelsti

Arbeidet er allerede igang.