Politisk vilje til å gjøre noe med Kvaviksanden

Kvaviksanden kan bli en ny perle i Lyngdal. Lokalpolitikere fra alle partier slutter opp om ideene Krister Ingebretsen og Jan Egil Telhaug har lagt fram på vegne av Fremskrittspartiet.