Kvinesdal: En person har fått påvist tuberkulose.

Kvinesdal kommunes smittesporingsteam jobber med å kartlegge smitteveier og kontakter.