Lindland Maskin: Sju millioner i pluss i fjor

2019-regnskapet for Lindland Maskin foreligger nå. Det er hyggelig lesning.