Lister tingrett og Lister jordskifterett skal bestå

Regjeringen foreslår å lager større rettskretser, men beholde dagens rettssteder. Det innebærer at Lister tingrett skal leve videre.