Lover å kjempe for tingretten

Ingunn Foss (H) lover å kjempe for tingretten i Lister