Listerpakken fordeles etter retningslinjene i stortingsproposisjonen

Det er ikke styringsgruppen for Listerpakken som har bestemt hvordan de gjenstående midlene skal fordeles. – Men det stemmer at Lyngdal får mellom 13 og 15 millioner til Hogganstien.