Listerrådet vil kjempe for tingretten

Lister tingrett og Lister jordskifterett er igjen satt i spill, etter at det tidligere i år ble klart at det var flertall på Stortinget for å beholde domstolene slik de er i dag.