Ønsker oppgradering på Byremo - til et lite «Venezia»

Fra butikken og ned mot Byremosanden renner det en elv, men omgivelsene er så som så. Det ønsker Arbeiderpartiet å gjøre noe med. Det er regulert for næring og bolig, men for å få interesse etterlyser partiet at forholdene først blir lagt til rette for nettopp det.