Investeringsbudsjett resulterte i prinsippdebatt

Lyngdal kommunestyre vedtok torsdag rådmannens forslag til kraftige endringer i kommunens investeringsbudsjett. Det skjeddde ikke uten en prinsippdebatt.