Fornyer avtalen om bruk av Byremohallen

Nye Lyngdal kommune vil videreføre avtalen om bruk av Byremohallen, og har inngått avtale om bruken for ti år.