Unni Nilsen Husøy: Hadde en anelse om at forslaget ville få flertall

Lyngdal kommune søker om å få bli en del av prøveordningen med statlig finansiert omsorg. Det kom ikke som en overraskelse på forslagsstilleren.