Foreslo at Lyngdal blir med på prøveprosjekt – nå håper Unni at lokalpolitikerne slutter seg til forslaget

Lyngdal kommune bør søke om å få bli med på prøveordningen med statlig finansiering av omsorgssektoren.