Full sprekk for gang- og sykkelveien i Kvås

Gang- og sykkelveiprosjektet i Kvås blir langt dyrere enn antatt. Men en sak om kostnadssprekken som skulle behandles av investeringsutvalget fredag er trukket.