Lokalpolitikerne utsatte Lyngdalsheimens framtid

PUNKTERTE: Kerstin Eikeland punkterte debatten om Lyngdalsheimens framtid. Etter hennes orientering ble forslaget om å utsette saken enstemmig vedtatt.

PUNKTERTE: Kerstin Eikeland punkterte debatten om Lyngdalsheimens framtid. Etter hennes orientering ble forslaget om å utsette saken enstemmig vedtatt. Foto:

Beboerne i omsorgsboligene på Rom skal ikke tvangsflyttes.

DEL

TVANGSFLYTTING: Det lovet ordfører Jan Kristensen (H) sa kommunestyret torsdag ettermiddag utsatte avgjørelsen om seniorboliger ved Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) til 30. januar.

Saken dreide seg om gjenbruk av LBS. Administrasjonen gikk i utgangspunktet inn for ombygging. Det forslaget ville innebære at beboerne måtte flytte.

Respektløst

Dette har vakt en rekke protester fra beboere, pårørende og andre som mener at det ville være respektløst å tvangsflytte eldre mennesker.

Les også: Sp vil spare en milion ved Lyngdalsheimen

Senterpartiet foreslo derfor å leie ut leilighetene som seniorboliger - uten å tilby tjenester ut over vanlige hjemmetjenester. Partiet argumenterte blant annet med at administrasjonen ville føre til tomme leiligheter, og inntektstap for kommunen, mens partiets forslag ville gi kommunen gode gode leieinntekter.

Punktert

Debatten omkring administrasjonens og Senterpartiets forslag ble på mange måter punktert av Kerstin Eikeland, som på administrasjonens vegne orienterte om arbeidet som gjøres med å forberede en rehabilitering av bygningsmassen på Rom.

Dette fikk lokalpolitikerne til å snu. I stedet for å presse igjennom en avgjørelse, snudde stemningen til et ønske om å avvente dette arbeidet. Da ordfører Jan Kristensen (H) love at ingen leiekontrakter skal sies opp, kunne et forslag om å utsette saken til neste kommunestyremøte, den 30. januar, vedtas enstemmig.

Artikkeltags