Lyngdal svarte ja til å bosette 15 flyktninger

Mot Fremskrittspartiets fire stemmer vedtok kommunestyret i nye Lyngdal å si ja til å bosette 1'5 flyktninger i 2020.