Krangel om varaordførerlønn

HAUSVIK: Jon-Are Åmland (KrF) tok opp mulighetene for å få fylkeskommunale penger til veien fra Skomrak til Hausvik. Uten å få veldifg oppløftende svar.

HAUSVIK: Jon-Are Åmland (KrF) tok opp mulighetene for å få fylkeskommunale penger til veien fra Skomrak til Hausvik. Uten å få veldifg oppløftende svar. Foto:

Hvor mye skal varaordfører Jon-Are Åmland (KrF) tjene? Frontene sto steilt mot hverandre da kommunestyret i nye Lyngdal diskuterte godtgjørelsen til de folkevalgte.

DEL

EGEN LØNN: Både Roger Abusland (H) og Marius Thoresen (Rødt) mente 20 prosent av ordførerlønna var for mye. Abusland foreslo 10 prosent, mens Thoresen foreslo 12 prosent. Abusland trakk etter hvert sitt forslag, mens Thoresen ble stående alene om sitt.

Både Reidun Bakken (KrF), Tønnes Seland (Sp) og andre gikk ut med sterk støtte til å beholde satsen på 20 prosent for varaordføreren.

Marius Thoresen (Rødt) satte tonen da han innledet med å si at politikerne er i en unik posisjon som kan fastsette sin egen lønn og samtidig minnet om at kommunen har svak økonomi.

– Hvorfor skal vi ha høyere lønn? Det kan bare bidra til økt politikerforakt, sa han.

Overlate

Han fikk støtte fra Roger Abusland, som sa at praksisen med å fastsette egen lønn er problematisk.

Han slo fast at ordføreren, som har vervet som heltidsgeskjeft skal ha en anstendig lønn, men at alle de andre har politikk som hobby, og kan tåle av godtgjørelsen har et visst dugnadspreg.

Han mente at en halvering av varaordførergodtgjørelsen til 10 prosent av ordførerlønna, som vararordførerens bidrag til dugnadsinnsatsen. ville være på sin plass, men etter en runde med gruppemøter trakk han dette forslaget.

– I framtiden forslår jeg at vi la avtroppende kommunestyre fastsette godtgjørelsen for de nyvalgte politikerne, sa han dessuten.

Forsvar

Reidun Bakken (KrF) var blant dem som rykket ut til forsvar for å opprettholde lønnsnivået til sin partifelle.

Men hun var ikke alene om å foreslå at varaordfører bør få 20 prosent av ordførerlønna – som er fastsatt til å tilsvare en stortingsrepresentants lønn. Både Tønnes Seland (Sp), Eivind Arnt Husøy (Ap) og Unni Nilsen Husøy (Frp) støttet forslaget.

Det gjorde også Steinar Bjørnstøl (V), som samtidig ba ordfører Jan Kristensen (H) gi Åmland flere oppdrag, slik at han selv kunne ta litt mer velfortjent fri.

Resultatet

Thor Ove Aas (Sp) foreslo at sittende kommunestyre i 1922 skal fastsette lønna til det neste kommunestyret, som skal velges i 2023. Det ble enstemmig vedtatt.

Varaordførerens lønn ble til slutt fastsatt til 20 prosent av ordførerlønna – mot Marius Thoresens stemme.

Satsene blir ellers som følger:

1. Det skal gis fast møtesats per møte for andre folkevalgte enn ordfører og varaordfører.

2. Vararepresentanter godtgjøres på samme måte som faste medlemmer dersom de deltar på hele møtet. Dersom vararepresentanter kun deltar på deler av møtet, så godtgjøres de med 1/3 av møtesats på møter med varighet på 0-2 timer og 2/3 av møtesats på møter med varighet over 2 timer.

3. Dersom det avholdes flere møter i ulike folkevalgte organer i direkte tilknytning til hverandre, så gis det halv møtesats for de påfølgende møtene.

4A. Møter i faste utvalg med delegert myndighet godtgjøres med (leders sats i parentes):

Kommunestyret 2000

Formannskapet 2000

Miljø/plan/teknisk 2000 (3000)

Kultur og samskaping 2000 (3000)

Helse og velferd 2000 (3000)

Barn og oppvekst 2000 (3000)

Kontrollutvalget 2000 (3000)

4B. Møter i andre utvalg, nemnder, råd og komiteer som er vedtatt av kommunestyret, formannskapet eller et av utvalgene skal godtgjøres med kr 1200 per møte, så fremt det ikke blir gitt annen godtgjørelse. Leder godtgjøres med kr 1500 per møte.

Deltakelse på infomøter, opplæring, konferanser og temamøter godtgjøres med kr 1200 per møte.

5. Medlemmer i ungdomsrådet godtgjøres med kr. 750,- per møte.

6. Legitimert tap av inntekt godtgjøres med kr 450 per time og maks dagsats kr 3600 (Tre ganger ulegitimert sats) inkludert feriepenger og eksklusive arbeidsgiveravgift og pensjon.

7. Ulegitimert tap av inntekt godtgjøres med kr 150 per time og maks dagsats kr. 1200,-.

8. Reglementet justeres årlig tilsvarende SSB sin endring i konsumprisindeks.

9. Reglementet justeres i tråd med kommunestyrets vedtak og gjøres gjeldende fra det konstituerende møtet 17.10.2019.


Artikkeltags