Lokalpolitikerne ble oppdatert på ungdomsskolen – ny rektor kan være på plass fredag

Kommunestyret i Lyngdal fikk forsikringer om at arbeidet med å rette opp misforhold ved Lyngdal ungdomsskole er i god gjenge.