Lover en gjennomgåelse av boligsosiale tiltak når april er over

Ordfører Jan Kristensen (H) varsler muligheter for justeringer av budsjettet når april er omme.