Lyngdal Ap støtter Yasmin

Årsmøtet i Lyngdal Arbeiderparti gir i en uttalelse klar støtte til firebarnsmoren fra Årnes.

DEL

YASMIN-SAKEN: Årsmøtet behandlet mandag Yasmin-saken, og slår fast at regjeringen har utvist dårlig skjønn i sin behandling av Lyngdal-familien.

Partilaget vedtok følgende uttalelse:

«For Arbeiderpartiet er det vesentlig at barns beste skal tillegges stor vekt i utlendingssaker.

I vinter har vi vært vitne til en utvisningssak der en firebarnsmor fra Lyngdal må reise fordi hun ved ankomst til Norge skal ha oppgitt feil opplysninger. Det er hjerteskjærende å være vitne til.

Reglene er klare, og de er ikke nye. Da den nye høyreregjeringen tiltrådte i 2013, så vi en sterk økning i praksisen med å ettergå gamle vedtak.

Alle er enig om at ingen skal kunne hente ut velferdsgoder de ikke har rett til. Statsborgerskap er en helt sentral rettighet som i sin tur hjemler tilgang til andre goder vi i Norge kan yte godt av.

Men det er likevel viktig at vi har et system som kan ivareta det menneskelige skjønnet. Uten dette, blir staten en fjern regelstyrt automat der alle er like. Og en slik stat vil miste tilliten fra sine innbyggere.

Regjeringen har i denne konkrete saken utvist et dårlig skjønn .

Lyngdal Arbeiderparti støtter Yasmin og hennes barn i kampen om å kunne fortsette å bo i Norge.»

Artikkeltags