Lyngdal: Befolkningsveksten ventes å fortsette

Lyngdal hadde en befolkningsvekst på 39 personer de tre første månedene i år. I årene som kommer ventes befolkningen i Listerregionens største kommune å vokse ytterligere.