ARBEIDSLØSHET: Tallene viser at stadig flere mister jobben.

For Lyngdals del er endringen likevel til det bedre, om enn mikroskopisk, fra juni til juli: Mens det i juni var 122 helt arbeidsløse i Lyngdal, var det 120 i juli.

De andre kommunene i regionen har motsatt utvikling. Arbeidsledigheten har økt fra juni til juli i både Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Hægebostad.

Sirdal har lavest ledighet i Listerregionen, med 0,6 prosent. Det betyr at seks sirdøler er uten jobb. Deretter følger Hægebostad med 1,5 prosent arbeidsløshet (15 personer) og Kvinesdal med 1,8 prosent (54 mennesker). Også Farsund har en arbeidsløshet på 1,8 prosent (93 personer), mens arbeidsløsheten i Flekkefjord er 1,9 prosent (80 mennesker).

Kristiansand og Tvedestrand har høyest arbeidsløshet i Agder, med 3,1 prosent. På landsbasis er ledigheten også 3,1 prosent. Det innebærer at 86 774 nordmenn står uten arbeid.

Når man regner med arbeidssøkere på tiltak, er imidlertid antallet arbeidsløse på vei ned i Agder.

– Det er positivt at ledigheten fortsetter å falle i Agder. Vi har høy aktivitet på Sørlandet nå og mange av de permitterte er også delvis tilbake i jobb. Juli er nok en måned med mange utlyste stillinger og vi forventer fortsatt høy etterspørsel etter arbeidskraft i tiden framover, sier direktøren fir Nav i Agder, Hilde Høynes.