Rasfare ved stadion

Idrettslaget har varslet Lyngdal kommune om rasfare ved idrettsanlegget.