ARBEIDSTIDBESTEMMELSER: – Virksomheten tar klagen på alvor, og undersøker de beskrevne forhold, understreker virksomhetsleder Sanden Kvinen, ifølge regionavisen Lister24.

Sykepleier Mette Biktjørn sto fram i avisen i sommer etter at hun i april sendte en bekymringsmelding til statsforvalteren. det er denne meldingen kommunen nå har svart på.

Les også: – Det har vært en stor belastning å stå i en pandemi i over to år

Virksomhetsleder Anne Sanden Kvinen medgir at virksomheten engasjerer vikarer uten formell medisinkompetanse og legestudenter for få feriekabalen til å gå rundt, og at det har forekommet protokollbrudd. Men mener bruddene er mindre enn det bekymringsmeldingen antyder, skriver Lister24.