Lyngdal kommune kaller inn Røde Kors

Røde Kors er innkalt for å avlaste ansatte i kritiske tjenester i Lyngdal.