Arbeidsmiljøutvalgets nye ledere i Lyngdal kommunen

Etter kommunesammenslåingen har arbeidsmiljøutvalget (AMU) nå valgt ny leder og nestleder. De ansatte har fått lederen i utvalget, mens arbeidsgiveren har fått nestlederen.