Lyngdal kulturhus nedlegges fra nyttår

Det kommunale foretaket forsvinner fra nyttår. Lyngdal kulturhus skal i framtida være en del av en kommunal etat.