Lyngdal legger ned forbud mot forsamlinger

Et ekstraordinært kommunestyremøte i Lyngdal skal akkurat nå ta stilling til om forsamlingsforbudet skal gjelde fram til 23. november.

DEL

SMITTEVERNLOVEN: Forslaget går ut på at det med hjemmel i Smittevernlovens paragraf 4–1A nedlegges forbud mot å:

* Arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn fem personer til stede.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

• Gjennomføre, arrangere, delta på, samt leie ut til organiserte sammenkomster utenfor hjemmet.

Begravelser med inntil 50 deltakere er unntatt fra forbudet. Det samme gjelder trening som er å anse som behandling i regi av for eksempel fysioterapeut.

Avstemningen skjer på epost.

Artikkeltags