Lyngdal må utlyse brøytekontraktene på nytt

Først i andre halvdel av oktober vil Lyngdal kunne dele ut vinterens brøytekontrakter. Nylig avlyste kommunen den pågående anbudskonkurransen, og lyste ut anbudet på nytt.