Lyngdal oppretter kommunalt næringsfond

I første omgang setter kommunen av de pengene som står igjen etter Vekst i Lyngdal.