Lyngdal tømmes for Antibac

Flere forretninger har gått tomme for hånddesinfeksjonsmidler.