Lyngdal vil gjerne inn i et havnesamarbeid i Listeregionen

Lovendringer gjør at samarbeidsformen må avklares på nytt.