Lyngdal vil nekte vindkraftutbygging i kommunen

Stortinget har enstemmig vedtatt at Plan- og bygningsloven skal gjelde ved vindkraftutbygging. Det innebærer at Lyngdal kommune vil sette bom for vindkraftplaner i fremtiden.