Rapport: Bilen styrer Alleen

Mulighetsstudien for gatebruk i sentrum av Lyngdal er ferdig. Multiconsult slår fast at sentrum er tilrettelagt på bilens premisser.