Luftlinjer fjernes i Lyngdal

Til våren begynner arbeidet med å legge høyspentlinjer i jorda for fullt.