Lyngdal kommune vil satse på klimaprosjekter

Lyngdal kommune er i gang medå finne gode klimaprosjekter å satse på.