«Jeg deler de meldingene jeg syner er riktige for meg»! Slik svarte en voksen kvinne på Facebook da hun ble kritisert for å spre sludder om korona fra kontoen sin. Hun hadde delt meldingen om at koronaviruset bar tåler 26 varmegrader, og at man derfor bør drikke mye varm kaffe og te. Alle som har et minimum av erindring av helselæren vi hadde på skolen, vet at dette er sludder. Ikke minst siden normal kroppstemperatur til enhver tid er 37 grader ...

Men dessverre er det ikke alle meldinger som like lett kan gjennomskues. Dagens sosiale medier er et funn for alle som vil skremme, villede utnytte situasjonen til politiske formål eller rett og slett satser på å lure folk for penger. Vi har opplevd TV-presten som lovte beskyttelse for alle som betalte ham 2020 kroner. Vi har opplevd de som hevder at vi slipper inn koronasmitte fordi vi fortsetter å slippe asylsøkere inn i landet. Og så har vi opplevd at noen påstår at koronaviruset er menneskeskapt, og spres av den hemmelige verdensregjeringen for å styrke kontrollen med innbyggeren i vesten. Selv om det siste opplagt er psykiatri mer enn epidemiologi, er det skremmende at noen synes dette er noe som må spres. Det viser om ikke annet at mange er villige til å sette ethvert hensyn til medmennesker til side, selv om vi står midt oppe i en situasjon som faktisk tilsier at alle bør tenke seg om før de sprer rykter.

Vi skal ikke ta til orde for sensur. Vi tror tvert imot at det frie ord er med og bidrar til å bekjempe koronaviruset. Men innenfor ansvarlighetens rammer. Derfor bør det kanskje bli en del av den nasjonale dugnaden at alle som opplever å se meldinger som bare er egnet til å skremme eller forvirre eller gjøre folk sinte, reagerer. Svar på innleggene. Irettesett dem som sprer dem. Forklar hvorfor det er sludder og hvorfor det er uansvarlig å spre sludderet. Nøktern og saklig informasjon er viktig. Usaklighetene bør møtes med argumenter – hele tiden. I god, norsk dugnadsånd!