Kommuneplan – ordet skaper kanskje ikke assosiasjoner til fart og spenning. Snarere til noe traurig og kjedelig. Nettopp derfor var det forfriskende å oppleve hvordan Lyngdal kommune legger opp arbeidet med planen. Dette er nemlig en sak som er viktig, ikke bare for kommuneadministrasjonen og politikerne, men for alle andre, også. Kommuneplanens samfunnsdel vil være avgjørende for hvordan nye Lyngdal kommune skal sørge for tilbud og oppfølging av bar og unge, hva som skal gjøres for å møte barnefattigdom og hvordan vi skal ta oss av våre eldre i årene som kommer. Arealdelen kommer til å være avgjørende for hvor vi skal bo, hvor ungdommen skal gå på skole og hvor nye arbeidsplasser skal ligge. Med andre ord: Den kjedelige kommuneplanen kommer til å få stor betydning for deg!

Starten på planarbeidet fortjener ros! Vi er dessverre vant til at kommunene ofte gjør ting på den kjedelige måten. Lyngdal kommune og prosjektleder Linn Gyland har tatt noen grep som kan bidra til større engasjement rundt arbeidet med planen. For det første har kommunen invitert med noen av dem dette virkelig vil angå: Eldrerådet og ungdomsrådet. De som er unge i dag får ansvar for å gjennomføre planen. De som er eldre i dag vet hvor skoen trykker, og mange av dem vil være avhengige av det som blir planlagt nå. På mandagens møte – kick off, som det heter på moderne norsk – presenterte dessuten prosjektlederen noen kjernetall. Tallene viser hvor viktig dagens planarbeid vil bli for oss alle om noen år. Ikke minst kunne Gyland vise med enkle tall hvordan eldrebølgen vil angå oss alle, både oss som er en del av dem og de som skal møte den.

Lyngdal kommune trenger planen. Den vil gjøre det mulig å møte årene som kommer med åpne øyne. Vi vil vite noe om hvilke problemer vi kommer til å møte. Og vi vil vite noe om hvordan valgene vi tar vil slå ut om fem, ti eller 20 år.