OPPLAGSTALLENE: Det viser de offisielle opplagstallene fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

– Det bekrefter at Lyngdals Avis spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet, sier ansvarlig redaktør Lars Rekaa.

Lyngdals Avis hadde ved utgangen av 2020 et samlet opplag på nett og papir på 1665 eksemplarer. Det er en økning på 125 eksemplarer fra forrige årsskifte. Fra 1. halvår i fjor økte opplaget med 68 eksemplarer – eller 4,3 prosent.

Opplagsøkningen i Lyngdal er høyere en den gjennomsnittlige opplagsøkningen for avisene i Amedia-konsernet. Den var på 6,46 prosent for hele fjoråret.

– Det viser at vi gjør en del riktige ting, og at det er bruk for en lokalavis som konsentrerer seg 100 prosent om Lyngdal kommune, sier Rekaa.

Tilbakegang

Tallene fra MBL viser samtidig en ikke ubetydelig tilbakegang for Lyngdals Avis' hovedkonkurrenter, regionavisen Lister 24 og Lindesnes.

Lister 24 mistet 124 eksemplarer fra første halvår i fjor til årsskiftet. Avisa sitter igjen med et bekreftet opplag på 5797 eksemplarer.

Lindesnes mistet 172 eksemplarer, og hadde ved årsskiftet et opplag på 6035.

Amedia

Det totale opplaget for Amedias aviser økte med 43 036 fra andre halvår 2019 til andre halvår 2020. Den samlede framgangen er på 4,1 prosent det siste halve året og 6,5 prosent det siste året, ifølge MBL.

– Vi gleder oss stort over opplagsveksten. 2020 ble et år da kraften i og viktigheten av journalistikken viste seg med full tyngde. Amedias aviser har levert samfunnsviktig journalistikk hver eneste dag, og det ser vi resultatet av nå, sier konserndirektør Pål Nedregotten, som er øverste ansvarlig for abonnement i Amedia.

– En viktig grunn til den sterke veksten det siste halve året er det nye +Alt-abonnementet som har slått svært godt an og avdekket et behov mange har for nyheter fra andre aviser enn egen lokalavis, sier Nedregotten.

– Da Norge stengte ned, åpnet vi innholdet i alle våre aviser for alle gjennom et nytt premiumabonnement. Introduksjonen av +Alt-abonnementet og de kampanjene vi har hatt i tilknytning til dette har gitt en formidabel effekt, som må sees på som en engangseffekt akkurat nå. Vi vil neppe se det samme neste halvår. Da forventer vi en mer normal situasjon, sier Nedregotten.

Lyngdals Avis ble en del av Amedia

Enkeltaviser

Størst økning i konsernet har Nordstrands Blad, som økte opplaget med 33 prosent til 5980 på ett år! Blant de største opplagsvinnerne i Amedia er det både små og store aviser. Aviser som Arbeidets Rett, Avisa Nordland, Bergensavisen, Gjesdalbuen, Lofot-Tidende, Lyngdals Avis, Moss Avis, Nettavisen (betalt abonnement), Romerikes Blad, Røyken og Hurums Avis, Sandnesposten, Sogn Avis og Solabladet, utpeker seg med betydelig opplagsfremgang. Det gjør også nykommeren Nidaros i Trondheim, som fikk et registrert opplag på 9259 i MBLs oversikt.

For første gang har Amedia flere digitale abonnenter enn papirabonnenter. I løpet av 2020 økte konsernets aviser med 70 000 digitale abonnenter, og har nå til sammen 357 000 som kun abonnerer på avisenes nettutgaver. Det tilsvarer 53 prosent av Amedia-avisenes samlede opplag.

Opplagstall

Her er tallene for noen av avisene i nærområdet (tallene viser opplag ved forrige årsskifte, etter første halvår i 2020, ved siste årsskifte samt prosentvis endring det siste året):

AvisOpplag 31/12 2019Opplag 30/6 2020Opplag 31/12 2020Endring i prosent andre halvår 2020

Lyngdals Avis

1540

1597

1665

+8,1 prosent

Avisen Agder

7225

7168

7307

+1,1 prosent

Dalane Tidende

7385

7315

7488

+1,4 prosent

Lister 24

6152

5921

5797

–5,8 prosent

Lindesnes

6576

6207

6035

–8,2 prosent